Nevenwerkingen


De meeste bijwerkingen zijn meestal van lichte aard en verdwijnen na een aantal toedieningen.

 • Griepachtige symptomen:

  Patiënten die voor de eerste maal met een bisfosfonaat worden behandeld kunnen last hebben van griepachtige symptomen zoals hoofdpijn, koorts, misselijkheid, botpijn, gewrichts- en/of spierpijnen en vermoeidheid. Deze klachten verdwijnen meestal spontaan en hebben geen speciale behandeling nodig.
   
 • Verminderde nierwerking:

  Bij iedere toediening gebeurt steeds een bloedonderzoek en controle van de bloeddruk om de werking van de nieren te controleren. Na langdurig toedienen van Zometa bestaat er een kleine kans op vermindering van de nierwerking. Om de kans op een verminderde nierwerking te beperken wordt Zometa over een half uur toegediend ipv over 15 minuten en raden we u aan de dagen voor en na de toediening voldoende vocht in te nemen. Indien er toch een vermindering van de nierfunctie wordt vastgesteld, kan uw arts beslissen om de dosis aan te passen. Indien u waterafdrijvende middelen neemt bespreek dit dan met uw behandelende arts.
   
 • Mond- of kaakbeenklachten:

  Als zeldzame nevenwerking kan na langdurig gebruik van bisfosfonaten een mond- of kaakprobleem optreden, osteonecrose van de kaak genoemd. Dit wordt gekenmerkt door blootliggend bot in bepaalde delen van de mond, meestal thv. de onderkaak.  Indien niet tijdig opgemerkt kan dit langdurige problemen geven. Een goede tand- en mondhygiëne zijn zeer belangrijk. Bezoek indien mogelijk de tandarts vooraleer de behandeling met Zometa wordt gestart. Zo nodig dient de behandeling te worden uitgesteld indien er nog tandbehandelingen dienen te worden uitgevoerd. Ook als u een kunstgebit draagt, is een onderzoek noodzakelijk want op drukplaatsen kan een probleem ontstaan. Vermeldt steeds aan uw tandarts dat u wordt behandeld met Zometa. Heelkundige ingrepen zoals tandextracties, plaatsen van implantaten zijn ten sterkste af te raden en dienen steeds zorgvuldig te worden gepland in overleg met uw behandelende arts.

  De symptomen van osteonecrose van de kaak kunnen zijn:
  • Pijnlijk, gezwollen of geïnfecteerd tandvlees.
    
  • Loskomen van de tanden.
    
  • Slechte genezing van het tandvlees.
    
  • Een verdoofd of zwaar gevoel in een bepaalde zone van de kaak of de mond.
    

Hoe voorkomen:

 • Poets uw tanden na elke maaltijd met een zachte tandenborstel.
   
 • Laat twee maal per jaar de tandaanslag door uw tandarts verwijderen.
   
 • Vermijd een droge mond en zorg steeds dat u drinken bij de hand hebt.
   
 • Gebruik geen mondspoelmiddelen die alcohol bevatten.
   
 • Meldt tand- en/of tandvleesproblemen dadelijk aan uw tandarts of behandelende arts.
   

Bij uw behandelende arts of verpleegkundige kan u informatie bekomen die u kan bezorgen aan uw tandarts bij het volgend bezoek.

Indien u verdere vragen heeft, zal uw arts of verpleegkundige ze bij uw volgende bezoek aan het dagziekenhuis graag beantwoorden.