Patiënt > Behandelingen > Behandelingsschema's > Antitumorale middelen > Trastuzumab (Herceptin) intraveneus

Trastuzumab (Herceptin®) intraveneus


Trastuzumab (Herceptin®) is een monoklonaal antilichaam. Monoklonale antilichamen binden aan specifieke eiwitten of antigenen. Trastuzumab is ontwikkeld om selectief te binden aan de humane epidermale groeifactor-receptor 2 (HER2). HER2 bevindt zich op het oppervlak van sommige kankercellen waar het hun groei bevordert. Wanneer trastuzumab zich bindt aan HER2, stopt de groei van deze cellen, waardoor zij afsterven.

Trastuzumab wordt meestal driewekelijks, soms wekelijks, toegediend via intraveneuze infusie. Trastuzumab wordt in een opstartfase bijna steeds gecombineerd met chemotherapie en nadien alleen verder doorgegeven. De duur van de behandeling verneemt u van uw arts.

Trastuzumab kan ook worden gecombineerd met andere antilichamen en anti-hormonale geneesmiddelen. Trastuzumab kan veilig worden gebruikt tijdens bestraling en heeft geen invloed op eventuele wondheling.