Praktisch


De eerste toediening van trastuzumab verloopt over 90 minuten. Indien deze goed verdragen wordt, wordt de tweede behandeling over 30 minuten toegediend.

Vrouwen mogen niet zwanger worden tijdens de behandeling met trastuzumab en tot 1 jaar na de behandeling; bespreek met uw arts zonodig contraceptie tot 1 jaar na het einde van uw behandeling.