Praktisch


Thalidomide wordt meestal opgestart aan een dosis van 50 tot 100 mg per dag. Zo kan uw lichaam wennen aan dit nieuwe geneesmiddel. De dosis kan eventueel opgedreven worden tot 200 mg per dag. De behandeling wordt in principe continu toegediend en wordt enkel onderbroken bij belangrijke nevenwerkingen of wanneer het middel niet meer in staat is uw ziekte te onderdrukken.
Het innemen van thalidomide veroorzaakt vaak een gevoel van vermoeidheid of slaperigheid. Daarom is het aangewezen om de medicatie 's avonds in te nemen ten vroegste 1 uur na het avondmaal.
 

In combinatie met dexamethasone:

Thalidomide wordt soms gecombineerd met dexamethasone (cortisone). Er bestaan verschillende schema's. Uw arts zal het schema voorschrijven dat voor u het meest geschikt is.


Bijkomende medicatie:

  • Maagbeschermer: 1x daags ranitidine 300 mg 's avonds
     
  • Bloedverdunnende medicatie (onderhuids of in pilvorm)