Nevenwerkingen
 

Veel voorkomende bijwerkingen

 • Cardiovasculaire reacties:

  Bradycardie en hypotensie. Bij eerste toediening intensieve observatie gedurende 1u.
   
 • Onderdrukking van het beenmerg:
 • Haarverlies
   
 • Overgevoeligheisreacties:

  Huiduitslag, rood gelaat, dyspnoe tijdens en kort na de toediening kan optreden. Daarom wordt steeds een voor- en nabehandeling met cortisonebehandeling en een antihystaminicum voorzien om de acute reactie te voorkomen en de vertraagde reactie duidelijk te verminderen.
   
 • Spierpijnen
   
 • Perifere neuropathie:

  De sensorische en motorische axonen (uitlopers van zenuwcellen) en de myelineschede (vetachtig omhulsel van axonen) kunnen door het cytostaticum beschadigd geraken. Hierdoor kunnen de zenuwen niet meer goed communiceren waardoor gevoels- en motorische stoornissen ontstaan aan handen en voeten.
  Perifere neuropathie kan tijdelijke of blijvende gevolgen hebben. Het herstel van perifere neuropathie is meestal traag en niet altijd volledig. Er kunnen problemen met de bloedvaten blijven bestaan en problemen met voelen en bewegen.
   


Mogelijke bijwerkingen