Hoe wordt nivolumab toegediend?


De dosis nivolumab wordt berekend op basis van uw lichaamsgewicht. De aanbevolen dosis is 3 mg per kg lichaamsgewicht. Nivolumab wordt toegediend via intraveneuze weg (via de aders). De toediening vindt plaats om de 2 weken, telkens over 1 uur.

De behandeling wordt verdergezet zolang u er baat bij heeft. Doses moeten mogelijk worden uitgesteld of de behandeling moet mogelijk worden stopgezet als de patiënt bepaalde ernstige bijwerkingen ontwikkelt.