Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?


Gebruik tijdens uw behandeling geen andere geneesmiddelen zonder dit eerst met uw arts te bespreken.

Het gebruik van corticoïden (Medrol®, dexamethasone, prednisone,...) en andere afweeronderdrukkende medicatie worden afgeraden. Deze geneesmiddelen kunnen immers het effect van nivolumab beïnvloeden. Tijdens uw behandeling met nivolumab kan uw arts u echter wel corticosteroïden geven om bepaalde bijwerkingen te verlichten.

Ook het toedienen van vaccinaties net voor opstart en tijdens behandeling met nivolumab is niet aangeraden gezien het potentieel risico op overstimulatie van het eigen afweersysteem met hoger risico op immuungerelateerde reacties.