Melfalan-methylprednisolon (Alkeran®-Medrol®)


Uw arts heeft u melfalan voorgeschreven bij de behandeling van uw ziekte.

Melfalan (merknaam: Alkeran®) behoort tot de cytostatica, d.w.z. geneesmiddelen die de celgroei remmen. De werkzame stof is verwerkt in een tablet van 2 mg. Melfalan wordt meestal gecombineerd met een cortisonepreparaat, methylprednisolon (merknaam: Medrol®), aan een dosis van 32 tot 64 mg/dag.