Rituximab (Mabthera®)

Uw behandelende arts heeft recent voorgesteld om uw ziekte, een lymfoom, te behandelen met de therapie Rituximab.

Rituximab is een immunotherapie (dus geen chemotherapie) die de eigen weerstand activeert om de lymfoomcellen aan te vallen.