Praktisch
 

U krijgt de behandeling in het ziekenhuis.

Vóór elke cyclus voeren we een bloedcontrole uit. Afhankelijk van de resultaten van de bloedwaarden, starten we met de behandeling. De arts schrijft de dosis voor, afhankelijk van uw lengte en gewicht.

Voorafgaand krijgt u medicatie om pijn en/of koorts en allergie te voorkomen of te verminderen. We dienen het geneesmiddel toe via een infuus. Tijdens de toediening volgen we uw parameters via een monitor zoals uw bloeddruk, hartslag,...

De totale looptijd van de medicatie van het infuus bedraagt ongeveer 4 uur.


Gelijktijdig gebruik van andere medicatie

Bespreek steeds het gebruik van andere medicatie met uw arts.


Wat gebeurt er na de behandeling

U blijft na de behandeling onder regelmatige controle van uw arts.
Het resultaat van de behandeling stellen we vast door verschillende onderzoeken zoals bloedtesten en CT-scans.