Mogelijke nevenwerkingen


Door de specifieke werking van deze medicatie zijn de bijwerkingen eerder gering en verschillend van de bijwerkingen van chemotherapie.

De meeste bijwerkingen treden op tijdens de toediening van het product. Na de behandeling zijn de eventuele bijwerkingen meestal verdwenen.

De meest voorkomende bijwerkingen tijdens de toediening:
 

 • koorts, rillingen, beven
   
 • blaren op de huid, jeuk
   
 • misselijkheid
   
 • buikpijn (abdominale pijn) door maagirritatie
   
 • vermoeidheid
   
 • hoofdpijn
   
 • ademhalingsmoeilijkheden
   
 • gevoel van zwelling in de mond en keel
   
 • ontsteking van het neusslijmvlies
   
 • braken
   
 • onregelmatige hartslag
   
 • reeds bestaande hartaandoeningen kunnen verergeren
   
 • bloeddrukverandering

   

Tijdens de daarop volgende behandeling neemt de frequentie van deze reacties af.


Bij 1e toediening aan de monitor!