Praktisch


Voor deze chemotherapie wordt in principe om de 4 weken een korte opname voorzien van 2 nachten. Tijdens deze 4 weken wordt u nog 2 maal op de dagzaal verwacht voor een korte toediening van chemotherapie (= dag 15 en dag 22).

Bij de opname wordt eerst een bloedname verricht en een kathetertje geplaatst in een bloedvat van de hand of voorarm. Indien de bloednames moeilijk verlopen kan het aangewezen zijn om een implanteerbaar systeem te laten plaatsen, zgn. poortkatheter. Nadien wordt u onderzocht door de zaalarts.

Indien dit onderzoek en de resultaten van de bloedanalyse dit toelaten, wordt de chemotherapie voorgeschreven. Het kan gebeuren dat of de dosis van de geneesmiddelen moet worden verminderd of dat de chemotherapie moet worden uitgesteld.
De eerste 24 uur worden intraveneus spoelinfusen en één chemo-infuus toegediend. Op de tweede dag, in de loop van de namiddag, worden 3 chemo-infusen toegediend. Na het inlopen van de chemotherapie worden opnieuw intraveneus spoelinfusen toegediend. Indien er zich geen problemen voordoen mag u op de derde dag om 18u naar huis.

Bij ontslag krijgt u de volgende afspraak voor de dagzaal en datum van heropname op de verpleegafdeling mee.
Thuisgekomen mag u uw normale activiteiten doen. U doet er goed aan om veel te drinken gedurende de eerste dagen na de chemotherapie. Wat betreft het soort drank bestaat geen beperking, wel best geen alcoholische dranken.