Nevenwerkingen


Veel voorkomende bijwerkingen


Mogelijke bijwerkingen

 • Immuunsysteemaandoeningen:

  Zelden: allergische reacties.
  Allergische reacties zoals huiduitslag met hevige jeuk (urticaria), vochtophoping (oedeem) of een sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock) zijn eerder zeldzaam.
   
 • Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:

  Zelden bij langdurige behandeling: bepaalde longontsteking (interstitiële pneumonitis) en toename van bindweefsel in de longen (pulmonaire fibrose).
   
 • Mucositis of slijmvliesirritatie
   
 • Zon
   
 • Seksualiteit
   
 • Contact met urine/stoelgang