Praktisch
 

Revlimid wordt in herhaalde cycli van 28 dagen ingenomen: de patiënt neemt het geneesmiddel eenmaal daags gedurende 21 dagen in, gevolgd door zeven medicijnvrije dagen. De aanbevolen dosis Dexamethasone is eenmaal daags 40 mg op dag 1 t/m 4, 9 t/m 12 en 17 t/m 20 gedurende de eerste vier behandelingscycli en vervolgens op dag 1 t/m 4.

De aanbevolen dosis Revlimid is 25 mg per dag. Deze dosis moet worden verlaagd of de behandeling moet worden onderbroken al naargelang van uw conditie en de hoeveelheid bloedplaatjes (stollingscomponenten in het bloed) en neutrofielen (een soort witte bloedcellen) in het bloed. Ook voor patiënten die een matige of ernstige nierfunctiestoornis hebben, moet een lagere dosis worden gebruikt.

Revlimid moet elke dag ongeveer op hetzelfde tijdstip tijdens de maaltijd worden ingenomen. De capsules moeten in het geheel worden doorgeslikt, bij voorkeur met water.

Bijkomende medicatie: 1 x daags Ranitidine 300 mg 's avonds en 1 x daags Cardio-aspirine 100 mg 's avonds.