Praktisch


U heeft een afspraak gekregen voor uw eerste toedieninng op het dagziekenhuis. Op het dagziekenhuis wordt meestal eerst een bloedname verricht en een kathetertje geplaatst in een bloedvat van de hand of voorarm. Indien de bloednames moeilijk verlopen kan het aangewezen zijn om een implanteerbaar systeem te laten plaatsen, zgn. poortkatheter. Nadien wordt u onderzocht door de dienstdoende arts op het dagziekenhuis. Indien dit onderzoek en de resultaten van de bloedanalyse dit toelaten, wordt nadien de chemotherapie toegediend. Het kan gebeuren dat of de dosis van de geneesmiddelen moet worden verminderd of dat de chemotherapie moet worden uitgesteld. Na de toediening krijgt u de afspraken voor de volgende behandeling mee. 

Thuisgekomen mag u uw normale activiteiten doen. Het kan zijn dat u zich de eerste nacht na de toediening wat rusteloos voelt, soms kan dit wat inslaapstoornissen geven. Dit blijft beperkt tot de nacht na de toediening. U doet er goed aan om veel te drinken gedurende de eerste 24 uur na de chemotherapie. Wat betreft het soort drank bestaat er geen beperking, wel best geen alcoholische dranken.

Net als alle cytostatica kan deze chemo tijdens en na de behandeling bijwerkingen veroorzaken. De meeste nevenwerkingen zoals misselijkheid en diarree worden veroorzaakt door Irinotecan. De huidklachten dienen te worden toegeschreven aan Cetuximab (Erbitux). Gezien deze huidklachten soms ernstig zijn, wordt u hiervoor in nauwe samenwerking met de dienst Dermatologie (huidziekten) opgevolgd.