Praktisch


De aanbevolen dosis van trastuzumab is 600 mg. Trastuzumab wordt 3-wekelijks toegediend via subcutane (= onderhuidse) injectie gedurende 2 tot 5 minuten. De injectieplaats moet afgewisseld worden tussen linker- en rechterdij. Nieuwe injecties moeten op minstens 2,5 cm afstand van een eerdere toedieningsplaats gegeven worden. Een injectie mag niet gegeven worden op plaatsen waar de huid rood, opgezet, gevoelig of hard is. Als andere geneesmiddelen voor subcutaan gebruik gebruikt worden gedurende de behandeling met trastuzumab, moet een andere injectieplaats gebruikt worden.

Vrouwen mogen niet zwanger worden tijdens de behandeling met trastuzumab en tot 1 jaar na de behandeling; bespreek met uw arts zonodig contraceptie tot 1 jaar na het einde van uw behandeling.