Mogelijke nevenwerkingen


Trastuzumab wordt in de regel zeer goed verdragen. De meeste neveneffecten treden op in het begin van de behandeling en duren niet lang. Trastuzumab mag niet gebruikt worden samen met andere geneesmiddelen zonder toestemming van uw arts. Meld uw arts altijd vóór u de behandeling start welke geneesmiddelen u gebruikt (ook middelen die niet door een arts zijn voorgeschreven) in verband met mogelijke interactie tussen uw medicatie en de kankerbehandeling. Breng uw arts ook op de hoogte van elke wijziging in uw medicatie tijdens de behandeling.

Bij elke kankerbehandeling kunnen nevenwerkingen optreden. Hoe u deze nevenwerkingen beleeft, is erg persoonlijk. Sommige mensen hebben veel last van nevenwerkingen, anderen weer niet. Laat u niet beïnvloeden door verhalen van andere mensen.