Praktisch


Tarceva is te verkrijgen onder de vorm van filmomhulde tabletten van 100 mg en 150 mg. Uw arts zal de juiste dosis voorschrijven die u dient in te nemen. De aanbevolen dagelijkse dosering Tarceva is 150 mg ingenomen ten minste één uur vóór of twee uur na de maaltijd.

De behandeling wordt voortgezet zolang de patiënt er baat bij heeft zonder al te veel bijwerkingen. Deze dosis kan worden bijgesteld naar een hogere of lagere dosis afhankelijk van de reactie van de patiënt op de behandeling. Op geregelde tijdstippen wordt er een bloedname verricht en wordt u gezien door de dienstdoende arts op het dagziekenhuis of de consultatie.
Tarcevatabletten kunnen niet met alle medicijnen gelijktijdig worden toegediend. Wees vooral voorzichtig met de inname van bloedverdunners en indien u zuurremmers gebruikt bij slokdarm- of maaglijden. Meldt bij elk doktersbezoek welke medicatie u inneemt. Neem geen nieuwe medicatie in zonder het akkoord van uw behandelende arts.
 

  • Wat doen indien u teveel tabletten heeft ingenomen?

    Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts en neem voorlopig geen nieuwe dosis in.

     
  • Wat indien u een inname bent vergeten?

    Probeer dit niet in te halen en verdubbel zeker niet de volgende dosis. Ga gewoon verder volgens schema. Bij twijfel raadpleeg je arts.