Praktisch


Tijdens de opname

  • Nadat u bent ingeschreven, meldt u zich aan op de afdeling oncologie. Op de afdeling wordt eerst een bloedname verricht. Gezien er gedurende langere tijd chemotherapie zal worden toegediend, is het aangewezen om een implanteerbaar systeem te laten plaatsen (zgn. poortkatheter). Nadien wordt u onderzocht door de dienstdoende arts op de afdeling. Indien dit onderzoek en de resultaten van de bloedanalyse dit toelaten, wordt nadien de behandeling gestart. Het kan gebeuren dat of de dosis van de geneesmiddelen moet worden verminderd of dat de chemotherapie moet worden uitgesteld.
     
  • Na een aantal dagen wordt er een dosis chemotherapie voorzien voor een aantal dagen via een draagbaar pompsysteem (zie infofiche). In overleg met uw arts kan op dat moment de therapie verder ambulant verlopen. U zal dan vernemen wanneer u zich moet aanmelden op het dagziekenhuis voor het opnieuw vullen van de chemotherapiepomp.
     

Op het dagziekenhuis

  • Op het dagziekenhuis wordt tevens een bloedname verricht en ziet u de dienstdoende arts op het dagziekenhuis, net als bij de opname. Na de toediening krijgt u de afspraken voor de volgende behandeling mee. Twee van de geneesmiddelen van deze chemotherapiecombinatie worden langs de urine uitgescheiden. U doet er goed aan om veel te drinken. Wat betreft het soort drank bestaat geen beperking.