Praktisch


U hebt een afspraak gekregen voor uw eerste toediening in het dagziekenhuis.

Gezien epirubicine zeer irriterend is voor de kleinere aders van de armen, wordt altijd voorgesteld een poortkatheter (of ander implanteerbaar systeem) te plaatsen de dag voor of enkele dagen voor start van deze chemotherapie. De toediening van deze chemotherapie gebeurt meestal in het dagziekenhuis.

In het dagziekenhuis wordt de poortkatheter aangeprikt en wordt een bloedstaal afgenomen door de verpleegkundige. Voor of na het aanprikken wordt u onderzocht door de dienstdoende arts in het dagziekenhuis. Indien dit onderzoek en de resultaten van de bloedanalyse het toelaten, wordt nadien de chemotherapie toegediend. Het kan gebeuren dat de dosis van de geneesmiddelen moet worden verminderd of dat de chemotherapie enkele dagen moet worden uitgesteld. Na de toediening krijgt u de afspraken voor de volgende behandeling mee.

Het kan zijn dat u zich de eerste nacht na de toediening wat rusteloos voelt, soms kan dit wat inslaapstoornissen geven. Dit blijft beperkt tot de nacht na de toediening.

Bij alle chemotherapiekuren worden er schadelijke producten via de urine en stoelgang uitgescheiden. Sluit na het gebruik van het toilet het deksel en spoel twee keer door, om te voorkomen dat andere mensen - en zeker zwangere vrouwen of kinderen - met deze urine en stoelgang in contact komen. Mannen raden wij aan om zittend te plassen. Deze maatregel neemt u gedurende 4 dagen, te beginnen op de dag dat de chemotherapie start. U doet er goed aan om gedurende de eerste 24 uur na de chemotherapie veel te drinken (minstens 1,5 à 2 liter, bij voorkeur water).