Praktisch
 

Voor deze chemotherapie wordt in principe om de 3 weken een korte opname voorzien van 2 nachten (toediening van cisplatine en gemcitabine). Tijdens deze 3 weken wordt u nog 1 maar (op dag 8) in het dagziekenhuis verwacht voor een korte toediening van gemcitabine alleen. Meestal worden in totaal 6 cycli toegediend (6 x 3 weken). Soms wordt besloten om cisplatine-gemcitabine wekelijks toe te dienen via het dagziekenhuis.

De eerste 24 uur worden intraveneus spoelinfusen toegediend om nierschade ten gevolge van de chemotherapie tegen te gaan. Op de 2e dag, in de loop van de namiddag, worden 2 chemo-infusen toegediend (cisplatine en gemcitabine). Na het inlopen van de chemotherapie worden opnieuw intraveneus spoelinfusen toegediend. Indien er zich geen problemen voordien, mag u op de 3e dag naar huis gaan.

Bij ontslag krijgt u de volgende afspraak vor het dagziekenhuis en de datum van heropname op de verpleegafdeling mee. Thuisgekomen mag u uw normale acticiteiten doen. U doet er goed aan om veel te drinken gedurende de eerste dagen na de chemotherapie (minsten 1,5 à 2 liter, bij voorkeur water).
 

Hoe verloopt uw opname in het dagziekenhuis?

In het dagziekenhuis wordt meestal eerst een bloedname verricht en een katheter geplaatst in een bloedvat van de hand of voorarm. We raden aan om een implanteerbaar systeem te laten plaatsen (zogenaamde poortkatheter) die enkele jaren kan blijven zitten. Het is immers niet wenselijk dat deze producten buiten de bloedvaten treden. Dit kan leiden tot ernstige lokale reacties. Telkens wanneer er bloed genomen wordt of medicatie via het infuus gegeven wordt, kan dit via de poortkatheter gebeuren. Zo kunnen pijnlijke prikken tot een minimum beperkt worden.

Na het aanprikken wordt u onderzocht door de dienstdoende arts in het dagziekenhuis. Indien dit onderzoek en de resultaten van de bloedanalyse het toelaten, wordt nadien de chemotherapie toegediend. Het kan gebeuren dat de dosis van de geneesmiddelen moet worden verminderd of dat de chemotherapie enkele dagen moet worden uitgesteld.

Bij alle chemotherapiekuren worden er schadelijke producten via de urine en stoelgang uitgescheiden. Daarom sluit u na het gebruik van het toilet het deksel en spoelt u 2 keer door. Mannen raden wij aan om zittend te plassen. Deze maatregel neemt u gedurende 4 dagen, te beginnen op de dag dat de chemotherapie start.