Praktisch
 

Tijdens de opname:

  • Nadat u bent ingeschreven meldt u zich aan op de afdeling oncologie. Op de afdeling wordt eerst een bloedname verricht. Gezien er gedurende langere tijd chemotherapie zal worden toegediend is het aangewezen om een implanteerbaar poortsysteem te laten plaatsen (zgn. poortkatheter). Nadien wirdt u onderzocht door de dienstdoende arts op de afdeling. Indien dit onderzoek en de resultaten van de bloedanalyse dit toelaten, wordt nadien de behandeling gestart. Het kan gebeuren dat of de dosis van de geneesmiddelen moet worden verminderd of dat de chemotherapie moet worden uitgesteld.
     
  • Na een aantal dagen kan eventueel een dosis chemotherapie worden voorzien voor een aantal dagen via een draagbaar pompsysteem. In overleg met uw arts kan op dat moment de therapie verder ambulant verlopen. U zal dan vernemen wanneer u zich moet aanmelden op het dagziekenhuis voor het afkoppelen van de chemotherapiepomp.
     
  • Na de toediening krijgt u de afspraken voor de volgende behandeling mee. De geneesmiddelen van deze chemotherapiecombinatie worden langs de urine uitgescheiden. U doet er goed aan om veel te drinken. Wat betreft het soort drank bestaat geen beperking.