Cisplatine-Doxorubicine (Cisplatine®-Adriamycine®)


Uw arts heeft u cisplatine-doxorubicine voorgeschreven in het kader van uw behandeling.

Cisplatine-doxorubicine is een combinatie van 2 chemoproducten: cisplatine en doxorubicine (merknamen: Cisplatine® en Adriamycine®). Deze stoffen remmen de celdeling en beschadigen vooral sneldelende cellen zoals kankercellen.

Deze behandeling gebeurt in cycli van 3 weken (in totaal worden in principe 6 cycli gegeven.