Lange termijn effecten


Bij elke chemobehandeling is er een beperkt risico op lange termijnstoxiciteit, maar dit weegt geenszins op tegen het te verwachten voordeel van deze behandeling in het kader van uw ziekte.