Cetuximab (Erbitux®)


Uw arts heeft beslist om een behandeling in te stellen met cetuximab in het kader van de behandeling van een uitgezaaid darmgezwel of een lokaal gevorderd/uitgezaaid hoofd-halsgezwel.

Cetuximab (merknaam: Erbitux®) is een monoclonaal antilichaam dat de activiteit van de epidermale groeifactor receptor (EGFR) blokkeert en daarmee de groei en verspreiding van kankercellen tegengaat. Cetuximab wordt meestal wekelijks toegediend, soms in combinatie met chemotherapie, soms alleen.