Mogelijke nevenwerkingen


Net zoals alle cytostatica kan cetuximab tijdens en na de behandeling nevenwerkingen veroorzaken. Hoe u deze nevenwerkingen beleeft, is erg persoonlijk. Sommige mensen hebben veel last van nevenwerkingen, anderen weer niet. Laat u niet beïnvloeden door verhalen van andere mensen.