Praktisch


U heeft een afspraak gekregen voor uw eerste toediening op het dagziekenhuis.

Op het dagziekenhuis wordt meestal eerst een bloedname verricht en een kathetertje geplaatst in een bloedvat van de hand of voorarm. Indien de bloednames moeilijk verlopen kan het aangewezen zijn om een implanteerbaar systeem te laten plaatsen, een zogenaamde poortkatheter. Nadien wordt u onderzocht door de dienstdoende arts op het dagziekenhuis. Indien dit onderzoek en de resultaten van de bloedanalyse dit toelaten, wordt nadien de chemotherapie toegediend. Het kan gebeuren  dat of de dosis van de geneesmiddelen moet worden verminderd of dat de chemotherapie moet worden uitgesteld. Na de toediening krijgt u de afspraken voor de volgende behandeling mee. 

Thuisgekomen mag u uw normale activiteiten doen. Het kan zijn dat u zich de eerste nacht na de toediening van rusteloos voelt, soms kan dit wat inslaapstoornissen geven. Dit blijft beperkt tot de nacht na de toediening. U doet er goed aan om veel te drinken gedurende de eerste 24 uur na de chemotherapie. Wat betreft het soort drank bestaat geen beperking, wel best geen alcoholische dranken.

Net zoals alle cytostatica kan Caelyx tijdens en na de behandeling bijwerkingen veroorzaken. Huidklachten komen het meest voor.  Ook kunnen bepaalde delen van het lichaam opzwellen, vooral de handen en voeten.  Dit wordt het "hand-voet-syndroom" genoemd. Bij de eerste toediening krijgt u een (gratis) verzorgingstas mee. Een volledige beschrijving van de bijwerkingen vindt u hieronder.