Mogelijke nevenwerkingen


Bij sommige mensen treedt er een lichamelijke reactie op tijdens of kort na de toediening van rituximab, maar dit komt zelden voor:

  • Koorts, rillingen, beven (vooral mogelijk bij de eerste toediening)
  • Blaren op de huid, al dan niet met jeuk
  • Buikpijn (abdominale pijn) door maagirritatie, misselijkheid en braken
  • Hoofdpijn
  • Ademhalingsmoeilijkheden, gevoel van zwelling in de mond en keel, ontsteking van het neusslijmvlies
  • Onregelmatige hartslag, verergering van reeds bestaande hartaandoeningen, bloeddrukverandering
     

Tijdens de daarop volgende behandelingen neemt de frequentie van deze reacties af. Wanneer u denkt een bijwerking te ervaren (ook al is niet vermeld), meld dit dan onmiddellijk aan de arts of verpleegkundige.

Na de toediening van CHOP-rituximab kunt u in meer of mindere mate de volgende nevenwerkingen ervaren: