Gebruik


Axitinib wordt 2x per dag ingenomen met of zonder voedsel, en met een tussentijd van circa 12 uur. U dient de tabletten in zijn geheel door te slikken met een glas water. De startdosis bedraagt in principe 2 x 5 mg/dag, waarbij uw arts deze geleidelijk zal proberen te verhogen naar 2 x 7 mg/dag of 2 x 10 mg/dag. Bij hinderlijke bijwerkingen zal de dosis verminderd worden naar 2 x 3 mg/dag of 2 x 2 mg/dag. Neem steeds de dosis in die uw arts heeft voorgeschreven.

Het drinken van pompelmoessap en eten van pompelmoes tijdens de behandeling van axitinib wordt ten stelligste afgeraden, daar pompelmoes de concentratie van axitinib in het bloed kan verhogen en meer nevenwerkingen kan veroorzaken.
 

 • Wat bij braken?

  Als u gebraakt heeft na het innemen van een tablet axitinib, neem dan geen nieuwe tablet meer in.

   
 • Wat indien u de axitinib vergeten bent?

  Indien u dit vaststelt meer dan 2 uur na het geplande tijdstip, kan u best geen dosis meer innemen en de volgende dosis op het normale tijdstip innemen.

   
 • Wat indien u teveel tabletten heeft ingenomen?

  Indien u per vergissing teveel medicatie heeft ingenomen, is het aangewezen om contact op te nemen met uw huisarts of uw behandelende arts van het ziekenhuis.

   
 • Hoe wordt axitinib bewaard?

  Bewaar uw medicatie steeds op kamertemperatuur, buiten het bereik van kinderen. Let op de uiterste houdbaarheidsdatum.