Oncologisch begeleidingsteam ZNA


Kanker is een erg ingrijpende diagnose.  Ze kan gepaard gaan met een heleboel complexe emoties en kan een impact hebben op je leven.  Allereerst zijn er de lichamelijke gevolgen, maar daarnaast komen er vaak ook gevolgen op emotioneel, sociaal, relationeel, seksueel en praktisch vlak.  De confrontatie met ziekte en pijn kan ook levens- en zinsgevingsvragen bij je oproepen.

Je staat echter niet alleen voor deze vragen en problemen.  Allereerst is er het gekende team van artsen en verpleegkundigen dat instaat voor de dagelijkse medische zorgen.  Daarnaast er ook nog het oncologisch begeleidingsteam dat voor de meeste mensen net iets minder bekend is.

Het oncologisch begeleidingsteam bestaat uit verschillende diensten die elkaar aanvullen in hun werken.  Zij zullen elk vanuit hun deskundigheid klaarstaan om u te ondersteunen.