Psychologen


Wanneer er sprake is van een vermoeden of diagnose van kanker, kan dit emotioneel veel teweegbrengen bij u en uw naasten. Verschillende gevoelens kunnen je uit evenwicht brengen: angst, onzekerheid, verdriet, kwaadheid, machteloosheid,...

Omgaan met je ziekteproces en -verwerking is immers niet evident. De psychologen kunnen je hierbij de nodige ondersteuning bieden.

Familieleden die de ziekte van nabij meemaken kunnen eveneens moeilijke momenten kennen. Vaak leven er bij hen vele vragen en ongerustheden. Ook zij kunnen een beroep doen op onze psychologen.

De contactpersonen voor de patiënten van de afdeling Oncologie zijn: