Psychologen


Wanneer er sprake is van een vermoeden of diagnose van kanker, kan dit emotioneel veel teweegbrengen bij u en uw naasten. Verschillende gevoelens kunnen je uit evenwicht brengen: angst, onzekerheid, verdriet, kwaadheid, machteloosheid,...

Omgaan met je ziekteproces en -verwerking is immers niet evident. De psychologen kunnen je hierbij de nodige ondersteuning bieden.

Familieleden die de ziekte van nabij meemaken kunnen eveneens moelijke momenten kennen. Vaak leven er bij hen vele vragen en ongerustheden. Ook zij kunnen een beroep doen op onze psychologen.
 

De contactpersonen voor de patiënten van de afdeling Oncologie zijn:
 
 • Michel Schynkel.
  Bereikbaar via tel. 03 760 85 40.

 • Bart Nuytinck.
  Bereikbaar via tel. 03 760 85 34.
De contactpersonen voor de patiënten van de Borstkliniek zijn:
 
 • Kristien Stallaert.
  Bereikbaar via tel. 03 760 85 35.

 • Noortje Verleyen.
  Bereikbaar via tel. 03 760 78 61.