Patiënt > Behandelingen > Radiotherapie
Postgraduaat artsen
19/09/2018
Archief

Bijscholingen
07/11/2017
Archief
 
Evenementen
08/12/2017

Waarom radiotherapie?


De behandeling met radiotherapie wordt al meer dan 100 jaar toegepast. De effecten hiervan zijn bekend. De stralen bereiken de tumor en vernietigen de zieke cellen.

Gezonde cellen worden hierbij ook geraakt, maar hun weerstand en herstellingsvermogen is groter.

Radiotherapie is een doeltreffende behandeling van kanker: meer dan de helft van de kankerpatiënten ondervindt er op een bepaald ogenblik nut van. In een aantal gevallen wordt radiotherapie gecombineerd met een andere behandeling.

Bij radiotherapie gebruiken we verschillende soorten stralen om kwaadaardige cellen te doden of ervoor te zorgen dat deze cellen zich niet meer kunnen vermenigvuldigen.
De afdeling radiotherapie beschikt over 10 bestralingstoestellen, verdeeld over Sint-Augustinus, AZ Nikolaas, AZ Klina en ZNA.

Sinds kort kunnen patiënten, behalve met Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT), ook worden bestraald met een boogtechniek. Dit soort bestraling valt onder de noemer Hoge Precisie-radiotherapie en heeft als bijkomend voordeel dat patiënten veel minder lang op de bestralingstafel moeten stilliggen.

Alvorens we een patiënt bestralen, voeren we een simulatie uit. We stellen met behulp van alle voor u bekende gegevens de bestralingsvelden in.

De simulatie voor een bestraling gaat in de GZA ziekenhuizen door de op dienst Radiotherapie op de campus Sint-Augustinus. Afhankelijk van het soort bestraling, ondergaan een aantal patiënten na de simulatie een CT-scan. Dit bijkomend onderzoek kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de berekeningen voor de bestralingen.