Postgraduaat artsen
03/04/2019
Archief

Bijscholingen
Momenteel zijn er geen bijscholingen gepland.

Archief
 
Evenementen
Momenteel zijn er geen evenementen gepland.

Mogelijke nevenwerkingen


Bij sommige mensen treedt er een lichamelijke reactie op tijdens of kort na de toediening van rituximab, maar dit komt zelden voor:

  • Koorts, rillingen, beven (vooral mogelijk bij de eerste toediening)
  • Blaren op de huid, al dan niet met jeuk
  • Buikpijn (abdominale pijn) door maagirritatie, misselijkheid en braken
  • Hoofdpijn
  • Ademhalingsmoeilijkheden, gevoel van zwelling in de mond en keel, ontsteking van het neusslijmvlies
  • Onregelmatige hartslag, verergering van reeds bestaande hartaandoeningen, bloeddrukverandering
     

Tijdens de daarop volgende behandelingen neemt de frequentie van deze reacties af. Wanneer u denkt een bijwerking te ervaren (ook al is niet vermeld), meld dit dan onmiddellijk aan de arts of verpleegkundige.

Na de toediening van CHOP-rituximab kunt u in meer of mindere mate de volgende nevenwerkingen ervaren: